KonuklarinKalemi̇nden

Abd'li Ilan,Eski KoklearImplantıylaAğrılıMrGörüntülemeDeneyimleriYaşadıktansonra Med-El Koklear ImplantaGeçmeyeKararVerdi。意大利南·诺森·伊萨·奥·奥·奥·奥布鲁·奥·奥布尔·德哈拉·德哈德·奥伊·奥(HakkındaDahaFazlaBilgiEdinmekIçinOkumaya Devam Edin)。

BenimAdımilan,65yaşındayımvetümhayatımboyunca newyntayaşadım。

Hukuk ve ticaret Kariyerimdenyakınzamandaemekli Ogem。儿子22yıldıryaşambilimivetıbbicihazalanlarındakişirketlerde首席执行官奥拉克·戈里夫·威尔特姆。BoşZamanlarımda下摆Kurgu Hem de Kurgu Olmayan Kitaplar Okumaktan,Golf Oynamaktan Ve Seyahat etmektenHoşlanırım。

anii̇şitmekaybı.

2007'dekulakÇınlamambaşladıancakmrbörüntülemesindeherhangi birtümörerastlanmadı。2013'teBeyin,OmurgaVeVücuttakiPeriferikSinirlerde BulunabilenÇokSayıdaIyiHuylutümörIleKarakterizeGenetik BirHastalıkolannörofibromatozII(NF2)HastasıolduğumuÖğrendim。

NF2'NINAYırtediciÖzelliği,işitmesinirlindeIkiTaraflıOluşanSchwannomalardır(杜梅)。Bu DurumHastaların%95'IndeDüzeltilemeyenIşitmeKaybınayolaceçar。Ancak,NF2OlduëumuÖğrendiğimizdeIşitselKanallarımdakiTümörlerKüçükolduğundanDolayıFiziksel·奥兰·斯波纳尔·佩里耶·杜曼

2015年YılındaGeceninBirYarısıuyandımvesağkulağımdanduyamadıžımıfarkEttim。TekTaraflıIşitmeKaybıylaYaşamayauyumsağladım。Fakat Bir Grup Veya RestoranOrtamındaSöylenenlerinyarısınıduyamamakveişitmecihazlarınınınınınınınınınınındagültülüOrtamlardaIşeyAramamasıkendimiSosyal OrtamlardanGeriÇekmemeSebepOldu。

i̇lkkokleari̇mplantım.

2017'deHala Bir MiktarişitmeInirfonksiyonumolduğuvefaydalıolabileceğiİinkoklear植入UygulamasıTavsiyeEdildi。

SolKulažımdanDaişitemeyeceğimKaçınılmaz杜鲁姆哈·Hazırlıklıolmakİinkokarear植入ameliyatı奥尔米亚卡拉尔维姆:Sadece KoklearImplantınyardımı奥尔马·奥尔马曼·伊萨曼伊曼·伊斯蒂姆·伊斯蒂姆省Med-el'i tercih etmedim。2018'inbaşlarındafarklıbirmarkanınkoklearincomantıağkulağımayerleştirildi。

Med-el ile konforlu mrg'ler

Vücudumdakisayısıznf2tümörlerinidüzgünbirşekildeyönetmekİsıksıkMrGörüntülemelerineIhtiyacımVardı,BazenYıldaDörtKez。takılanincomanttaki sabitmıknatısınmrgörüntülemesisırasındayerdežiştirmemesiİniştirmemesiİniştıkıBirKafaBandajıyapılmasıGerekiyordu。

Bu Bandaj Sistemi Ile IlkGirdiëimMRGInanılmazdercedeAcıVericiVeRahatsızEdiciydi。i̇kimrgsonra koklear incomantmıknatısıyerindenÇıktıvebuda cihaza zararvermişti。mıknatısıyeridenyerleştirmekyerine KoklearImplantıntamamenÇıkarılmasıGerektižiniFarkEttim。ÇÜNKÜ她的MrGörüntülemesineIhtiyaçuyduğumdaMıknatısıçıkarmakMantıklıdeğildi。2018'INOrtalarındakullanmaktaolduğumcihazımıbirmed-el Koklear植入iledežiştirmeyitercihheettim。Çünkümıknatısımrgsırasındadönebiliyorve buşekildeyerindenÇıkmıyordu。

Öncekideneyimlerimdolayısıyla,Yeni Med-El KoklearImplantımIleIleILKMrGörüntülememÖncesiEndişeliydim。

Ancak Aradaki Fark GeceVegündüzGibiydi:MRGIşlemiTamamenAğrısızdıvekafabandajınaGerekyoktu。

MrgCihazınınMıknatısıdönerkenOnaYanıtolarakKoklear植入Mıknatısıdadöner。Bu Seeble,Med-ElCihazıGürültülümmlgdizilerisırasındaperiyodik olarak,'tık,tık'sesleryapar。

Med-El植入物Sistemimi 16AydırKullanıyorum。YeniImplantımlabirkaçkezmrgörüntülemesinegirdim ve Herhangi BirRahatsızlıkya dafarklıbir问题yaşamadım。

意大利议员IhtiyacıOlanMed-el Koklear植入kullanıcılarınaTavsiyemEndişeetmemeleridir。Bunula Birlikte,MRG Teknisyenleri Hangi Model Koklear ImplantKullandığınızıÖğrenmekvemrgİrengü​​venliolupolmadığınıdoğrulamakisteyeceğiİinhyhyshikiechiğiİshikhartınızdaincomantkimlikkartınızıtaşımalısınızıkaşımalısınızı。

YenidenMüzik凯菲

MüzikInlemeyiiÖzellikledeÇeşitlisesleriayırtedebilmeyi seviyorum,Örn:Piyano,GiTar,戴维尔,沃科尔ve她的birininKarmaşıklığınavebirbirleriylenasıletkileştiklerinehayrankalıyorum。Ancak Eski KoklearImplantımlaMüziğinKarmaşıklığınınÇoğuKayıptı;MüzikulanıkGeliyordu。vokallerin birkısmındanvelki sadece bir ensindenbaşkabirşeyiseçmekÇokzordu。eski koklearincomantımbenihayalkırıklığınauğrattıvetamamenmüzikdinlemeyibıraktım。

Med-El Koklear植入物IleMüzikInlemeyeBaşlarBaşlamazduygusallaştımveağladım。Çünkübirkaçyıldırilk kezbirkulaȱımsağırolmadanÖncekigibi zevkalarakmüzikdinleyebildim!ÇokGüzeldi:ArtıkBelirliEnstümanlarıvenotalarıduyabiliyordum。ZamanlaMüziğinKarmaşıklığınınVeRengininYenidenTadınaVarabiliyordum。

Herhangi Bir Koklear ImplantKullanıcısıİnzorolanşeyaçıkuçlukonuşmayıveyamüziğikavrayabilmektir。Tektaraflıişitmekaybıolanlarda bu durum sadeceişitemeyenkulağıileMüziğiğği̇lk2-5 saniyearasındabirşarkıyıtekrartanıyabilmektonoldukça麦克伦姆。Ayrıca,Saïkulağımdansesli KitapVemüzikInlemekİinyeniaudiolinkcihazınıkullanıyorum。Bölecebeynimisürekliaçıkuçlutanımaİtbiliyoyorum。kullanımıkolayve telecoil sisteminden dahaÜstün。

Teşekkürler,ilan!

Avustralya'dan Enid de Med-el Koklear ImplantaGeçişyaptı。NedenBugünekadaryaptığıniyşeyolduğunusöyledižiniSizde okuyun。

评论

Öneri̇lenGönderi̇ler.